Les grans mentides de la història antiga/roma
————
Dijous 19.05.2016 > 19.30 h (1.5h de duració)
Tractarem grans temes de la història de Roma
veient que ténen de veritat (en molts casos, cap
ni una). Parlarem de l’incendi de Roma per Neró,
de la brutalitat de la lluita de gladiadors, de la
Caiguda o no de Roma, de lo bons o dolents
que eren els emperadors romans, de si hi havia
o no 300 espartans a les Termòpiles, de la vida
privada d’alguns filòsofs grecs...
Horaris
Dijous 19.05.2016 > 19.30 h (1.5h de duració)
Informació complementària
Xerrada Gratuïta

Confirmar assistència a:
web@cccanfelipa.cat