CARUSSA, CARASSA
————
17.01.2020 > 20 h

L'aigua permet al ciment gaudir de l'únic moment en el seu procés on serà mòbil i mal·leable; però és alhora el que determinarà que se solidifiqui i que no pugui revertir mai més la seva forma. Un cop el cos de ciment és sòlid, segueix aportant-li duresa. Dóna moviment a la construcció rígida de ciment i n’elimina el seu pes. Converteix diferents elements que havien estat separats en una sola cosa. Protegeix
els diferents cossos dels cops que es puguin donar entre si. L'aigua aplica una força regular. L'aigua abraça.
Autores: Melania Henrich i Mònica Planes. Música: Alejandro Palacín.
Horaris
17.01.2020 > 20 h > Gratuït