LOS OTROS TODOS QUE NOSOTROS SOMOS + MOSTRA TALLER DANSA
————
05.06.2020 > 20h
Aquest duet reflexiona sobre
qüestions com el caràcter
esmunyedís de la nostra
identitat i la representació de
personatges i estereotips que
estan fermament arrelats en el
nostre imaginari cultural des de
la mirada de l’altre, des de la
capacitat o la discapacitat, des
d’una perspectiva de gènere.
Un duet que reflexiona sobre
el cos i des de el cos i que
pretén investigar en una mescla
de llenguatges que sorgeixen de
dos cossos molt diferents i que
busca a través de la diferencia
un llenguatge comú. Corporitzar
el llenguatge de l’altre per a
entendre el propi.
Poblenou L4
Horaris
05.06.2020 > 20h
Informació complementària
Gratuït