+MOMENTS 2019-2020
————

+MOMENTS és un programa amb col·laboració amb BAU Centre Universitari de Disseny , ubicada al Poblenou. Amb la complicitat de la professora Carla Boserman, coordinadora del departament d'art, hem obert uns tallers de processos que consisteixen a generar encontres entre els alumnes de la facultat i els guanyadors de la convocatòria d'arts visuals. Els alumnes del Grau de Disseny que es formen en diferents especialitats com escenografia, disseny, gràfica, moda... es trobaran amb artistes, comissaris i dissenyadors que estan fent un projecte a Can Felipa. La finalitat d’aquestes trobades és que els estudiants puguin veure una primera professionalització del procés creatiu i metodologies de treball, i adquirir una idea global del funcionament del circuit artístic.

S'ha distribuït en diferents sessions al llarg del curs acadèmic 2019-2020 de la següent manera:

Sessió 1 (22.11.2019)Olmo Cuña (artista visual guanyador de la convocatòria 2018) ha explicat el procés a través de l'acoloriment de fotogrames. Ha posat en relleu com va resoldre el procés d'una obra de llarga durada i com i per què va decidir materialitzar-la a través d'una pel·lícula acolorida. Ha fet èmfasi també en com això va influir en la disposició i distribució d'obres en l'espai i com se'l va plantejar.

Sessió 2 (19.02.20)Allelón (col·lectiu de comissàries format per Lucía Maria Marcote i Adriana A. Leanza, guanyadores de la convocatòria 2019) han fet un recorregut per l'exposició i han explicat com ha canviat la proposta que van presentar a la convocatòria un cop traspassada a la sala d'exposicions. També han posat en relleu quines han sigut les peces més complicades de portar-hi, per què ha estat així i per què no s'ho esperaven.

Sessió 3: 29.04.20 - Miranda Perez-Hita i Montse Arderiu han explicat com ha sigut afrontar el primer projecte professional com a dissenyadores gràfiques. Han fet èmfasi en el que suposa un treball compartit a moltes a mans entre comissaris i artistes. Han parlat de quines problemàtiques s'han trobat i com les han anat resolen en un any en el que els plans s'han vist alterats per la covid-19.