+MOMENTS
————

+MOMENTS és un programa amb col·laboració amb BAU Centre Universitari de Disseny ubicada al Poblenou. A través de la professora Carla Boserman, coordinadora del departament d'art, hem obert un tallers de processos que consisteixen en encontres entre els alumnes de la facultat i els guanyadors de la convocatòria d'arts visuals i escèniques pel curs 2019 - 2020. Els alumnes del Grau de Disseny amb diferents especialitats com escenografia, disseny, gràfica, moda...es trobaran amb artistes, comissaris, dissenyadors de Can Felipa. La finalitat amb la que plantejàvem l'encontre és que els estudiants puguin veure una primera professionalització del procés creatiu, metodologies de treball i adquirir una idea global del funcionament del circuit artístic.

S'han distribuit diferents sessions al llarg del curs acadèmic 2019-2020 de la següent manera.

Sessió 1: 22.11.2019 - Olmo Cuña (artista visual guanyador de la convocatòria 2008) ha explicat el procés a través de l'acolorit de fotogrames. Ha posat en relleu com va resoldre el procés d'una obra de llarga durada i com i perquè va decidir materialitzar-la a a través d'una pel·lícula acolorida. Ha fet èmfasi també en com això va influir la disposició i distribució d'obres en l'espai i com se'l va plantejar.

Sessió 2: 19.02.20 - allelón - comissàries
Sessió 3: 29.04.20 - Miranda Perez-Hita i Montse Arderiu
Sessió 4: 20.06.20 - Cristina Spinelli - artista