Tallers Arts Visuals tardor
————

[CAT]
 
Cap text és sagrat: exercicis de détournement

En el seu llibre "Capital is Dead", McKenzie Wark denuncia l'afecció emocional de l'esquerra a la continuïtat del capitalisme, que s'hauria convertit en un concepte teològic (en lloc d'històric) per la forma en què es llegeixen i transmeten els textos de Marx: una lectura basada en els mateixos protocols de cita, exegesi i interpretació amb què es llegeixen els textos canònics o escolàstics. Davant d'això proposa una estratègia que els situacionistes van anomenar détournement i que consisteix a agafar allò que és útil per al moment present en lloc de vetllar per la integritat del cos textual o desvetllar alguna "veritat immutable" oculta en aquest: una poètica de l'apropiació que difereix del material de què s'apropia.

Wark pren fragments clàssics d'"El Capital" i en canvia algunes paraules, conceptes i expressions de forma estratègica amb la intenció de donar-los vigència i adaptar-los a la nova economia digital. També hi trobem altres exemples com el "Manifest postfuturista", de Franco 'Bifo' Berardi, o la "Declaració de drets de la dona i la ciutadana", d'Olympe de Gouges. Aquest taller planteja un exercici similar: prendre textos canònics per tòrcer-los, tergiversar-los i reescriure'ls. És possible fer una lectura en clau posthumanista de la "Carta Internacional de Drets Humans", advocant per les aliances interespècie? I una versió infomaterialista [1] de la "Declaració d'independència del ciberespai"? En definitiva, seguint les xenofeministes, podem entendre aquests textos com arquitectures mutables subjectes a perpètua modificació i millora?


Taller a càrrec de Toni Navarro  
Dilluns de 18: 00 a 19:30 h
Del 2 al 23 de novembre
Taller gratuït online a través de ZOOM

 [1] El terme és de Alejandra López Gabrielidis

Inscriu-te aquí 


L'exposició com a dispositiu 

El taller L'exposició com a dispositiu planteja algunes de les diferents teories de museologia a partir d'una selecció de l'oferta d'exposicions d'art d'aquesta tardor a Barcelona. La proposta és pensar el museu com a institució de saber i, per tant, com a institució que no és neutre. Com a visitants d'un museu no només se'ns mostren unes obres d'artistes sinó també una narrativa concreta i una manera de mirar determinada. El taller és sobretot un espai de trobada per pensar els descosits de les exposicions d'art, les seves possibilitats i els seus límits, i compartir les diferents experiències com a visitants. 


Taller a càrrec d'Anna Penalva
Dimarts de 19:30 a 20:30 h
Del 6 al 27 d'octubre
Taller gratuït online a través de ZOOM

Inscriu-te aquí 


Brodat i diàleg col·lectiu

Brodat i diàleg col·lectiu és un taller a càrrec de Radial Radiant (Silvia Renda i Erica Volpini), col·lectiu en residència a La Escocesa. El taller proposa la realització d'una peça col·lectiva d'art tèxtil que es confeccionarà a partir de paraules, frases i fragments de converses. Els participants aportaran els discursos que els rodegen diàriament i després els transformaran a la tela. Aquesta mateixa tela es convertirà en unes estovalles sobre les quals s'hi realitzarà un àpat l'últim dia del taller. Aquest taller forma part del programa Entreteixides (en col·laboració amb Hangar i La Escocesa).

Taller gratuït presencial
Divendres de 18:00 a 20:00 h
Del 9 d'octubre al 6 de novembre

Inscriu-te aquí 

________________________________________________________________________

[CAST]

Ningún texto es sagrado: ejercicios de Détournement


En su libro Capital is Dead, McKenzie Wark denuncia el apego emocional de la izquierda a la continuidad del capitalismo, que se habría convertido en un concepto teológico (en lugar de histórico) por la forma en que se leen y transmiten los textos de Marx: una lectura basada en los mismos protocolos de cita, exégesis e interpretación con los que se leen los textos canónicos o escolásticos. Frente a ello propone una estrategia que los situacionistas llamaron détournement y que consiste en coger aquello que resulta útil para el momento presente en lugar de velar por la integridad del cuerpo textual o desvelar alguna "verdad inmutable" oculta en él: una poética de la apropiación que difiere del material del que se apropia.

Wark toma fragmentos clásicos de El Capital y cambia algunas palabras, conceptos y expresiones de forma estratégica con la intención de darles vigencia y adaptarlos a la nueva economía digital. Encontramos otros ejemplos como el Manifiesto postfuturista de Franco 'Bifo' Berardi o la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana de Olympe de Gouges. Este taller plantea un ejercicio similar: tomar textos canónicos para torcerlos, tergiversarlos y reescribirlos. ¿Es posible hacer una lectura en clave posthumanista de la Carta Internacional de Derechos Humanos, abogando por las alianzas interespecie? ¿Y una versión infomaterialista [1] de la Declaración de independencia del ciberespacio? En definitiva, ¿podemos, siguiendo a las xenofeministas, entender esos textos como arquitecturas mutables sujetas a perpetua modificación y mejora?

[1] El término es de Alejandra López Gabrielidis.

Taller a cargo de Toni Navarro 
Lunes de 18:00  a 19:30 h  
Del 2 al 23 de noviembre
Taller gratuito online a través de ZOOM

Inscríbete aquí 


La exposición como dispositivo

 
El taller La exposición como dispositivo plantea algunas de las diferentes teorías de museología a partir de una selección de la oferta de exposiciones de arte de Barcelona de este otoño. La propuesta es pensar el museo como institución de saber y, por tanto, como institución que no es neutra. Como visitantes de un museo no sólo nos muestran unas obras de artistas sino también una narrativa concreta y una manera de mirar determinada. El taller es sobre todo un espacio de encuentro para pensar los descosidos de las exposiciones de arte, sus posibilidades y sus límites y compartir las diferentes experiencias como visitantes.

Taller a cargo de de Anna Penalva
Martes de 19:30 a 20:30 h
Taller gratuito online a través de ZOOM
Del 6 al 27 de octubre

Inscríbete aquí 

Bordado y diálogo colectivo

Bordado y diálogo colectivo es un taller a cargo de Radial Radiant (Silvia Renta y Erica Volpini), col lectivo en residencia en La Escocesa. El taller propone la realización de una pieza colectiva de arte textil que se confeccionará a partir de palabras, frases y fragmentos de conversaciones. Los participantes aportarán los discursos que los rodean diariamente y luego los transformarán en la tela. Esta misma tela se convertirá en un mantel sobre el cual se realizará una comida el último día del taller. Este taller forma parte del programa Entreteixides (en colaboración con Hangar y La Escocesa).

Taller a cargo del colectivo  Radial Radiant
Viernes de 18:00 a 20:00 h
Del 9 de octubre al 6 de noviembre
Taller gratuito presencial

Inscríbete aquí