ENTRETEIXIDES 2021 > Copy/Paste
————

[CAT]

Copy/Paste. Taller d'escriptura no-creativa

Encara continues escrivint com al s. XIX? Continues esperant que les muses et visitin cada nit per acabar aquesta novel·la que tens entre mans? Siguem realistes, amb tota la informació que rebem diàriament, no podem escriure pensant que la nostra imaginació és pura i genuïna. Tot està escrit. Per a què hauríem d'escriure més? Per què no copiem, plagiem, robem, barregem o automatitzem allò que està escrit? En aquest taller aprendrem i jugarem amb tècniques d'escriptura en les quals no haurem d'escriure. Barrejarem textos d'altres autors per tal de crear les nostres pròpies novel·les, copiarem comentaris de Youtube i anuncis d'agències de viatges, usarem algoritmes per crear versos i modificarem notícies de diaris per, finalment, editar el nostre propi 'poemari' col•lectiu no tan propi.

Taller a càrrec de Natalia Dominguez i Ezequiel Soriano

Dimecres de 16:00 h a 20:00 h

Del 3 al 31 de març

Taller gratuït

Inscriu-t'hi aquí


[CAST]

Copy/Paste. Taller de escritura no-creativa
¿Todavía sigues escribiendo como en el s. XIX? ¿Sigues esperando que las musas te visiten cada noche para acabar esa novela que tienes entre manos? Seamos realistas, con toda la información que recibimos diariamente, no podemos escribir pensando que nuestra imaginación es pura y genuina. Todo está escrito. ¿Para qué escribir más? ¿Por qué no copiar, plagiar, robar, mezclar o automatizar? En este taller aprenderemos y jugaremos con técnicas de escritura en las que no tendremos que escribir. Mezclaremos textos de otros autores para crear nuestras propias novelas, copiaremos comentarios de Youtube y anuncios de agencias de viajes, usaremos algoritmos para crear versos y modificaremos noticias de periódicos para, finalmente, editar nuestro propio "poemario" colectivo no tan propio.
Taller a cargo Natalia Dominguez y Ezequiel Soriano
Miércoles de 16:00 h a 20:00 h
Del 3 al 31 de marzo
Taller gratuito
inscríbete aquí

Programa Entreteixides (amb Hangar i La Escocesa)