ENTRETEIXIDES > Ecoficcions: Imaginaris de futur segons el cinema de ciència ficció i les especulacions alternatives
————

ENTRETEIXIDES > Ecoficcions: Imaginaris de futur segons el cinema de ciència ficció i les especulacions alternatives 

[CAT] 

Dècades de cinema de ciència ficció han format un arxiu d'imatges de possibles futurs que forgen l'imaginari col·lectiu. Així, ens preguntem: com aborda el cinema de ciència ficció els conflictes ambientals? Quins futurs ecosocials són possibles segons aquest imaginari? En quina mesura els futurs que se'ns plantegen estan condicionats pel model d'organització social i la idea de progrés de la modernitat? Per què ens costa tant pensar en futurs no apocalíptics? Podem imaginar escenaris alternatius als plantejats? Mitjançant el visionat de fragments de pel·lícules, textos seleccionats i debat: analitzarem l'imaginari de futur que ens ofereix el cinema de ciència ficció en relació amb els conflictes ecològics; ampliarem aquest imaginari més enllà de les visions distòpiques; i construirem imaginaris alternatius mitjançant el collage i l'stop motion. Amb aquestes contraficcions respondrem a les limitacions de la nostra societat per imaginar un futur no apocalíptic. 

El taller s'estructura en 3 parts, amb un total de 4 sessions de 3h cadascuna: 

I: El futur segons el cinema de ciència ficció 
A partir del visionat de fragments de pel·lícules, revisarem com s'han tractat els conflictes ecològics en el cinema de ciència ficció, a què o qui assenyala com a responsables i quin tipus de solucions s'estudien. Reconstruirem l'imaginari de futur que ens ofereix el cinema de ciència ficció i analitzarem les eines que utilitza per a això. 

II: Imaginar futurs i realitats alternatives 
Mitjançant el debat i amb l'ajuda de textos específics, tensionarem els límits de l' paradigma tradicional que condicionen l'imaginari del possible. A partir de recursos d' la ciència ficció i les narratives especulatives construirem una col·lecció d'imaginaris alternatius animats. 

III: Presentació de les ecoficciones 
Compartirem col·lectivament les ecoficciones animades creades durant el taller.

Taller a càrrec de Paula Bruna
dilluns i dimecres de 17 a 20 h
Del 13 al 22 de desembre
Inscriu-t'hi aquí 

Aquesta és la 3ª edició del taller d'Ecoficcions, desenvolupat anteriorment a Hangar (@hangar_org)

_______________________________________________________

[CAST] 

Ecoficcions: Imaginaris de futur segons el cinema de ciència ficció i les especulacions alternatives

Décadas de cine de ciencia ficción han formado un archivo de imágenes de posibles futuros que forjan el imaginario colectivo. Así, nos preguntamos: ¿cómo aborda el cine de ciencia ficción los conflictos ambientales? ¿Qué futuros ecosociales son posibles según este imaginario? ¿En qué medida los futuros que se nos plantean están condicionados por el modelo de organización social y la idea de progreso de la modernidad? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en futuros no apocalípticos? ¿Podemos imaginar escenarios alternativos a los planteados? Mediante el visionado de fragmentos de películas, textos seleccionados y debate: analizaremos el imaginario de futuro que nos ofrece el cine de ciencia ficción en relación con los conflictos ecológicos; ampliaremos este imaginario más allá de las visiones distópicas; y construiremos imaginarios alternativos mediante el collage y el stop motion. Con estas contraficciones responderemos a las limitaciones de nuestra sociedad para imaginar un futuro no apocalíptico. 

El taller se estructura en 3 partes, con un total de 4 sesiones de 3h cada una: 

I: El futuro según el cine de ciencia ficción 
A partir del visionado de fragmentos de películas, revisaremos cómo se han tratado los conflictos ecológicos en el cine de ciencia ficción, a qué o quienes señala como responsables y qué tipo de soluciones se barajan. Reconstruiremos el imaginario de futuro que nos ofrece el cine de ciencia ficción y analizaremos las herramientas que utiliza para ello. 

II: Imaginar futuros y realidades alternativas 
Mediante el debate y con la ayuda de textos específicos, tensionaremos los límites del paradigma tradicional que condicionan el imaginario de lo posible. A partir de recursos de la ciencia ficción y las narrativas especulativas construiremos una colección de imaginarios alternativos animados. 

III: Presentación de las ecoficciones 
Compartiremos colectivamente las ecoficciones animadas creadas durante el taller. 

Taller a cargo de Paula Bruna 
lunes y miércoles de 17 a 20 h
del 13  al 22 de diciembre
Inscríbete aquí 

Esta es la 3ª edición del taller de Ecoficciones, desarrollado anteriormente en Hangar (@hangar_org)


Progama Entreteixides (en col·laboració amb Hangar i la Escocesa)