+MOMENTS 2021-2022
————
+MOMENTS és un programa amb col·laboració amb BAU Centre Universitari de Disseny, ubicada al Poblenou. Amb la complicitat de la professora Carla Boserman, coordinadora del departament d'art, hem obert uns tallers de processos que consisteixen a generar encontres entre els alumnes de la facultat i els guanyadors de la convocatòria d'arts visuals. Els alumnes del Grau de Disseny que es formen en diferents especialitats com escenografia, disseny, gràfica, moda... es trobaran amb artistes, comissaris i dissenyadors que estan fent un projecte a Can Felipa. La finalitat d'aquestes trobades és que els estudiants puguin veure una primera professionalització del procés creatiu i metodologies de treball, i adquirir una idea global del funcionament del circuit artístic.

 

S'ha distribuït en diferents sessions al llarg del curs acadèmic 2020-2021 de la següent manera:

Sessió 1 (octubre 2021) Irene Angenica Never Shall We Labour
La Irene Angenica va explicar com es confecciona una exposició i que implica la professió de comissari. Vam aprofundir sobre com s'havia gestat una exposició col·laborativa, quin paper hi te cadascú dels implicats i on comença i on acaba la labor del curador. 
 
Sessió 2 (novembre 2021) Col·lectiu Cadherina (Carla Gimeno, Berta Fontboté)
Sessió 3 (gener 2022) Mar Reyikavik
Sessió 14 (febrer 2022) Gràfica