Bilderkritik
————
Dissabte 25.01.2014 > D'11 a 14 h
Taller de crítica d'imatges impartit per Werker Magazine en col.laboració amb el sindicat de treballadores de la llar Sindihogar. Per norma, el treball domèstic no gaudeix de visibilitat pública ni reconeixement social. Es tracta d'un àmbit de treball desregulat, sovint invisible i tradicionalment no remunerat. En els últims anys, amb l'auge de les tecnologies de la comunicació i la precarització laboral, cada vegada són més les persones que realitzen la seva activitat des de casa. Per tant, semblaria que l'àmbit domèstic també ha esdevingut un espai de producció central en el cas dels artistes i els treballadors autònoms. Per analitzar la complexitat d'aquest paisatge econòmic en transformació, Werker Magazine ha constituït una xarxa internacional de col.laboradors amb el nom de Domestic Worker Photographer Network. Després d'un any en el qual s'han recollit més de 350 contribucions en forma de documents fotogràfics, ha arribat l'hora de reflexionar col.lectivament sobre els continguts d'aquest arxiu heterogeni. L'objectiu del taller serà posar en pràctica un conjunt d'eines per a l'aprenentatge en comú, a partir de l'anàlisi de les imatges aplegades en aquest arxiu. Hi esteu convidats!
Informació complementària
Per inscriure-us cliqueu Bilderkritik