Projecte Úter. Presentació dinàmica i conversa oberta.
————
Activitat La(b) Felipa vinculada a l'exposició "Recomposicions Maquíniques"

A càrrec dels membres del Col·lectiu Úter (Carles G.O’D. i Tonina Matamalas).

Projecte Úter (2015) és un gran dibuix d’investigació col.laboratiu que aborda la qüestió de la interrupció voluntària de l’embaràs a través d’una narració gràfica concebuda com un palimpsest de micro-històries afectives que atenen el pla personal, racional i col•lectiu. Les històries personals recol.lectades de forma oral, esdevenen materials sensibles a partir dels quals projecta un univers virtual on l'animal, entès no com una figura oposada a l'home, sinó com a fenomen anòmal, té una centralitat emancipadora. L'animal entès com un esdevenir permet transformar la comprensió del que és humà i repensar la cultura en termes de pluralitat i diversitat, tot substituint l'antropologia per una etologia dels afectes.

L'activitat es planteja com una presentació interactiva en la qual els participants seran convidats a desxifrar fragments del gran dibuix en petits grups tenint com a materials d'anàlisi impressions en suport paper. Posteriorment els membres del col•lectiu explicaran la trama gràfica tenint com a referent la impressió de grans dimensions instal.lada a la sala d'exposicions. La trobada es concep com un pretext per compartir de forma voluntària històries afectives personals i opinions al voltant de la interrupció voluntària de l'embaràs sempre tenint com a referent la composició gràfica de Projecte Úter.

Assistència limitada. Inscripcions: arts@cccanfelipa.cat

https://projecteuter.wordpress.com/

Horaris
Divendres 17 de Febrer a les 18h.

Ubicació: Sala d'exposicions de Can Felipa (Pallars 277, 3a planta). 
Informació complementària
Assistència limitada. Inscripcions: arts@cccanfelipa.cat
Activitats relacionades
Projectes relacionats