Sofia Montenegro
————
Un Periodo de Esplendor

ben aviat més informació sobre la propera exposició...

Sofia Montenegro > Un Periodo de Esplendor 
Un Periodo de Esplendor desvela una mirada cap a la sala de Can Felipa entrellaçant diverses capes de so, contorns, tons  i llums. 

Tècnic de llums: Miguel Ruz 
Tècnic de so: Joan Cabré