Conversa avançada en anglès
————
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
Taller adreçat a persones amb coneixements intermedis o avançats d’anglès. Serà una oportunitat per millorar la fluïdesa, i ampliar el vocabulari. Cada setmana hi haurà un tema per enfocar-se en un aspecte de la llengua i per a estimular la conversa. Impartit Miles David Pratt.
Horaris
19.30 a 21.00 h