Filosofia i dibuix per a infants Grup A
————
Dissabte de 10 a 11 h
Dirigit a infants de 5 a 8 anys.                                                                                                 
L'objectiu d'aquest taller és introduir i experimentar amb les nostres idees a través del dibuix, les imatges i el diàleg. Les sessions parteixen de l'observació d'una seqüència d'imatges acompanyades de qüestions. A continuació s'obre un espai de conversa perquè desenvolupin competències filosòfiques com argumentar, posar exemples i contraexemples, porblematitzar. Impartit per Tània Blanco i Carlota Juncosa. 
Horaris
10 a 11 h