Restauració i pintura decorativa de mobles (Grup A)
————
Dilluns 17 a 19 h
Per a més informació e inscripció clica aquí
Horaris
Dilluns 17 a 19 h