Percussió Corporal
————
Dimarts de 18 a 19.30 h


Per a més informació e inscripció 
clica aquí