Experimentació tèxtil. Tapís i bordat.
————
Dimecres, de 18 a 20 h
Per a més informació e inscripció clica aquí