Interface: taller de videocreació
————
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Per a més informació e inscripció clica aquí