Normativa inscripcions
————

Com fer les inscripcions:

-          En línia a través del nostre web www.cccanfelipa.cat. Els menors d’edat i els col·lectius amb preus reduïts han de fer la inscripció presencialment.

-          De manera presencial a la secretaria del centre cívic Can Felipa, segona planta. De dilluns a divendres, matins de 10:00 a 14:00 i tardes de 17:00 a 20:00. 

Documentació necessària:

-          Adults:

o    Totes les dades personals: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail.

-          Menors de 18 anys:

o    Dades personals del menor.

o    Fotocòpia DNI pare, mare o tutor/a.

o    Fotocopia DNI del menor o del llibre de família.

o    Fitxa d’inscripció als tallers que proporciona el centre cívic, signada pel pare, mare o tutor/a. 

Forma de pagament:

-          Targeta de crèdit.

-          Ingrés bancari. La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es porti el resguard del pagament bancari, en un termini màxim de dos dies. En cas que la persona inscrita no hagi formalitzat la inscripció dins el termini, la plaça quedarà vacant. 

Normativa:

-          La matriculació dels tallers intensius es podrà fer fins una setmana abans del seu inici.

-          El centre cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de participants. Per reclamar la devolució dels tallers anul·lats es disposa de 15 dies, passat aquest termini no es farà cap devolució.

-          Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners.

-          Es poden beneficiar de reduccions de les tarifes, les persones que puguin acreditar una discapacitat  o bé les persones en situació d’atur.

-          Els menors de 18 anys han de formalitzar una fitxa d’inscripció específica per a ells signada pel pare, mare o tutor/a.

-          Els tallers que tenen un cost addicional per material es pagarà a la 1a. sessió de classe.

-          Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions inclosa la seva.

-          Podeu consultar el programa dels cursos a www.cccanfelipa.cat.