Interface: taller de videocreació (12 a 17 anys)
————
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h
A partir del 07/07 fins al 30/07
Aquest taller forma part del programa Entreteixides.
Per a més informació i inscripcions clica aquí