GUITARRA PER A INFANTS A PARTIR DE 8 ANYS
————
Dilluns de 17.15 a 18.15 h
Per a més informació e inscripció clica aquí