KRUMP - MUV St. Martí
————
15.10.21 de 20 a 21.30 (inscripcions a partir del 20.09.21)
El Krump o Krumping és una forma relativament recent dins de l'estil de dansa urbana, i constitueix una mescla de moviments de dansa africana i de Street dance que té com a origen la comunitat Afro-Americana i que va néixer als carrers de Los Angeles a principi dels 90s.
El Krump ha estat desenvolupat com mig positiu per a descarregar l'agressivitat i la ira i constitueix una alternativa pacífica a les violències dels Gangs que afecten a molts dels barris on s'està practicant. Impartit per: Arias Fernández  (Joker).

Inscripcions AQUÍ