INFORMACIÓ TALLERS PRIMAVERA 2018
————
Dates d'inscripció: del 19 al 23 de març del 2018

Dates d'inscripció: del 19 al 23 de març del 2018 

Com fer les inscripcions:
-    De manera presencial a la secretaria del centre cívic Can Felipa, segona planta. De dilluns a divendres, matins de 10:00 a 14:00 i tardes de 17:00 a 20:00.
-    En línia a través de https://inscripcions.cccanfelipa.cat/ccivic/ Els menors d’edat i els col•lectius amb preus reduïts han de fer la inscripció presencialment.

Documentació necessària:
-    Adults:
o    Totes les dades personals: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail.
-    Menors de 18 anys:
o    Dades personals del menor.
o    Fotocòpia DNI pare, mare o tutor/a.
o    Fotocopia DNI del menor o del llibre de família.
o    Fitxa d’inscripció als tallers que proporciona el centre cívic, signada pel pare, mare o tutor/a.

Forma de pagament:
-    Targeta de crèdit.
-    Ingrés bancari. La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es porti el resguard del pagament bancari, en un termini màxim de dos dies. En cas que la persona inscrita no hagi formalitzat la inscripció dins el termini, la plaça quedarà vacant.

Normativa:
-    La matriculació dels tallers intensius es podrà fer fins una setmana abans del seu inici.
-    El centre cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de participants.
-    Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners.
-    Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions inclosa la seva.
-    Els menors de 18 anys han de formalitzar una fitxa d’inscripció específica per a ells signada pel pare, mare o tutor/a.
-    Els tallers que tenen un cost addicional per material es pagarà a la 1a. sessió de classe.
-    Podeu consultar el programa dels cursos entrant a http://www.cccanfelipa.cat/cursos-i-tallers/

Informació complementària
Veure tota l'agenda cultural clicant a: