AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2017
AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2017
————
Convocatòria
Els programes d'arts visuals i d'arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les bases de la convocatòria Al meu barri fan performances 2017, destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el barri del Poblenou.
Impulsem la segona edició d’aquesta convocatòria on conflueixen els objectius que compartim el centre cívic Can Felipa i el festival Escena Poblenou per crear un espai de relació activa i crítica, que contribueixi a generar processos artístics col·laboratius amb implicació social vinculats al barri i a apropar la creació contemporània als veïns i veïnes a partir de proposar espais de participació i col·laboració en els seus processos creatius. Tot plegat, amb l'horitzó d'una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2017.

Qui som?
El centre cívic Can Felipa ha ideat el La(b) Felipa per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d'arts visuals i arts escèniques, el Poblenou i la ciutadania. Es planteja com un laboratori, un espai d'experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l'activitat del centre.
El festival Escena Poblenou és un festival d'arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A qui ens dirigim?
A artistes visuals, escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional acreditada, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

Què demanem?
Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic convocatoria@cccanfelipa.cat amb:
- Breu descripció del projecte, que inclogui com es planteja tant el procés de co-creació com la presentació pública (màxim 4.000 caràcters amb espais).
- Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies per generar un marc de confiança que ajudi a desenvolupar un treball col·laboratiu (màxim 2.000 caràcters amb espais).
- Motivacions i objectius per dur a terme el projecte que responguin a les preguntes: quina relació hi ha amb el projecte? Amb quina finalitat es presenta a aquesta convocatòria? Per què al Poblenou? (màxim 4.000 caràcters amb espais).
- Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos d’abril i octubre del 2017, especificant la dinàmica de treball i el número de trobades previstes.
- Necessitats tècniques i humanes.
- Trajectòria professional on s’especifiqui l’experiència de treball amb col·lectius i amb links per visionar.

Què oferim?
La dotació econòmica és de 3.000€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció.
Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic (segons disponibilita), difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 19 i el 22 d’octubre del 2017.

Calendari
Dilluns 6 de març: data límit de presentació de projectes.
Dilluns 3 d’abril: publicació dels seleccionats. Can Felipa i el festival ho notificaran personalment i ho comunicaran al seu web.

Comissió de selecció
Cristina Sancho, Presidenta de l’Eix Comercial del Poblenou
Laia Ramos, Idensitat
Olga Fusté, Can Felipa Arts Escèniques
Teresa Bigorra, Can Felipa Arts Visuals
Ada Vilaró, Direcció artística del festival Escena Poblenou
· Pot participar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu, sense límit d'edat o nacionalitat.

 

· Les necessitats tècniques i humanes del projecte cal que s'adeqüin a la realitat del centre i el festival.
· Els seleccionats es comprometen a complir amb un calendari de treball compartit amb Can Felipa i el festival Escena Poblenou, que inclou la presentació d'una primera proposta a porta tancada durant el mes de juliol i la seva presentació pública durant el mes d'octubre.
· Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
· Un cop realitzat el projecte, les persones/col·lectius seleccionades es comprometen a entregar al centre cívic una breu memòria explicativa que documenti tot el procés.
· Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.
· El centre i el festival es reserven el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s'adequa als objectius de la present convocatòria.
· La participació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

 


NOTÍCIES RELACIONADES
Resolució de la convocatòria Al meu barri fan performances 2017
El projecte guanyador de la convocatòria Al meu barri fan performances 2017 és Silere, títol a definir.
Petit tastet

Si vols veure un petit tastet de la mostra del projecte guanyador de la convocatòria del 2016 clica aquí