Convocatòria de projectes de recerca i experimentació artística La Escocesa 2020
Convocatòria de projectes de recerca i experimentació artística La Escocesa 2020
————
La Escocesa obre una convocatòria de projectes de recerca i experimentació, adreçada tant a associades com a externs. Termini obert fins el 20 de gener a les 13h.
 
L'objecte de la present convocatòria és promoure projectes de recerca i experimentació, individuals o col·lectius, per realitzar a La Escocesa al llarg del 2020. Aquests han d'estar d'alguna manera connectats amb l'àmbit artístic i han de contenir aportacions de continguts, conceptualització, metodologia, planificació, formació i estratègies de col·lectivització.
 
Tota la informació sobre els requisits i la documentació que cal aportar es troba a les bases: 

https://www.laescocesa.org/ca/noticias/convocatoria-de-projectes-de-recerca-i-experimentacio-artistica-la-escocesa-2020

Can Felipa ofereix als projectes de recerca i experimentació artística de La Escocesa l'opció de realitzar a la seva sala d'exposicions algun procés expositiu, mostra o acció al llarg del mes d'octubre de 2020. En el cas de tractar-se de la mostra de materials físics, en cap cas l'exposició podrà superar els 10 dies de durada. 

El 8 de gener hi ha una trobada per a l'explicació i resolució de dubtes sobre tot el referent a la convocatòria a La Escocesa.