FOTOGRAFÍA, IDENTITAT I AUTOIMATGE
————
Exposició fotogràfica de petit format de l'alumnat de l'Institut Quatre Cantons
Aquesta exposició és un projecte dels alumnes del  TGPE de fotografia de l'institut Quatre Cantons. Durant el tercer trimestre del curs 2021-22, vam apren dre i treballar tècniques de fotografia i recursos que  podem utilitzar. També vam aprofundir en els con ceptes d'identitat i autoimatge que tant són presents  entre nosaltres, els joves. 

Aquests dos conceptes els vam treballar i comentar  en posades en comú i debats realitzats a classe, tots  aquests nous coneixements sobre nosaltres queden  reflectits a les fotos exposades en aquesta exposició. 

Les fotografies que veureu exposades, són el produc te d'un aprenentatge sobre el món de la fotografia,  però també sobre nosaltres mateixos/es. Són una barreja de fotografies, ja siguin fetes a la natura, a l'estudi, amb finalitat estètica i fotos més conceptuals o  psicològiques. 

Aquestes fotografies i aquests aprenentatges és el  que fa única aquesta exposició, que esperem que pugui transmetre als espectadors/es les nostres vivències i sentiments.

Informació complementària

Del 15 al 31 d'Octubre