Jornada Gènere i Salut a l'Atenció Primària
————
Dissabte 19 de novembre < De 10h a 13.30h
QUI ORGANITZA? 
Som professionals sanitàries de l'Atenció Primària (AP) amb origen, formació i experiències diverses amb un objectiu comú: transformar el paradigma androcèntric de l'AP per a millorar l'atenció a totes les persones, independentment del seu gènere. 

PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA AQUESTA JORNADA? 
Des del seu naixement, la ciència mèdica s'ha basat en un coneixement que no ha considerat la perspectiva de gènere. Les malalties tenen una expressió, evolució i pronòstic diferents entre dones i homes i aquestes diferències tenen a veure no només amb la biologia sinó també amb els estereotips i rols de gènere imposats per la societat heteropatriarcal. La incorporació d'aquesta mirada ha de ser inherent a la pràctica assistencial de l'AP, a les seves estructures organitzatives, a la universitat i a la recerca. Creiem necessari crear un espai de reflexió i treball per aconseguir transformar el paradigma androcèntric de l'AP. 

A QUI VA DIRIGIDA LA JORNADA? 
A professionals assistencials de l'AP o amb una activitat laboral relacionada amb l'AP (recerca, docència, formació, gestió, etc.). 

QUÈ FAREM? 
  • Analitzar la situació de l'AP en relació a la perspectiva de gènere en els àmbits científic, assistencial i docent. 
  • Identificar les necessitats i reptes als quals ens enfrontem per integrar la perspectiva de gènere en l'AP.
  • Consensuar objectius comuns i elaborar propostes factibles. 
  • Decidir en quina estructura organitzativa volem constituir-nos per tal de continuar treballant.
PLACES EXHAURIDES