ESCOLA REVOLTA
————
Exposició de petit format
Aquest projecte proposa sensibilitzar i mobilitzar a les famílies de la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona en defensa d'uns entorns escolars segurs i pacificats, que contribueixi a un espai públic urbà menys contaminant, especialment per a la infància i joventut barcelonina. Per aconseguir-ho, aquest projecte presenta una exposició fotogràfica de les imatges més representatives del moviment de la Revolta escolar a la ciutat de Barcelona a diferents centres cívics de la ciutat. En concret, l'exposició itinerant passarà tres centres cívics de la ciutat de Barcelona.
Informació complementària
Hall tercera planta