CONVOCATÒRIA AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2024
————

AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES  2024

Els programes d'Arts Visuals i d'Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenoupresentem les bases de la 9a edició de la convocatòria 'Al meu barri fan performances 2024', destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el Poblenou. Aquesta convocatòria busca generar processos artístics que apropin la creació contemporània als veïns i veïnes del barri, amb l'horitzó d'una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2024.

- Pot participar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu, sense límit d'edat o nacionalitat.

- Les necessitats tècniques i humanes del projecte cal que s'adeqüin a la realitat del centre i el festival. Les persones seleccionades es comprometen a complir amb un calendari de treball compartit amb el Centre Cívic Can Felipa i el festival Escena Poblenou que culmina amb la presentació pública entre el 17 i el 20 d'octubre del 2024 en el marc del Festival.

- Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus

-  Els imports assignats estan sotmesos a retencions i impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat

- El Centre i el Festival es reserven el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s'adequa als objectius de la present convocatòria.

- La participació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

QUI SOM?

El Centre Cívic Can Felipa treballa en diversos programes comunitaris per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d'Arts Visuals i Arts Escèniques, el Poblenou i el barri. Es planteja com un laboratori, un espai d'experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l'activitat del centre.

El festival Escena Poblenou és un festival d'arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A QUI ENS DIRIGIM?

A artistes o col·lectius d'arts visuals, d'arts escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional o sense, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

QUÈ DEMANEM?

Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic informacio@cccanfelipa.cat amb:

- Dades personals i informació de contact 

- Breu descripció del projecte que especifiqui amb quina comunitat o entitat es vol col·laborar i que esbossi les possibles formalitzacions de l'acció (màxim 2paraules).

- Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies que permetin un treball col·laboratiu (màxim 500 paraules).

- Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos de maig i octubre del 2024, especificant les necessitats tècniques i humanes.

- Currículum o biografia breu (posant èmfasi en la trajectòria i/o interès en el treball amb projectes de comunitat

QUÈ OFERIM?
La dotació econòmica és de 3.500€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció. 
- Els projectes seleccionats comptaran amb:
- Suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització 
- Una setmana de residència al Centre Cívic Can Felipa 
- Un espai de treball de taula durant els mesos de formalització del projecte
- Difusió i exhibició dins del 22è Festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 17 i el 20 d'octubre del 2024.

CALENDARI

1 d'abril: Data límit de presentació de projectes

11 d'abril: Es faran entrevistes a les finalistes

Primera quinzena d'abril: Publicació del projecte seleccionat al web

Les propostes es valoraran per una comissió de selecció formada per un representant del Centre Cívic Can Felipa, un d'Escena Poblenou, i un representant d'un col·lectiu del Poblenou.

*Can Felipa i Escena Poblenou es reserven el dret de revocar la convocatòria si no es compleixen els requisits i acords establerts.

Imatge de Marc Mampel i Guilis