On van els residus?
————
Aquesta exposició és un projecte adreçat a tota la ciutadania on es mostra de forma didàctica quin és el recorregut que emprenen set categories de residus domèstics i quotidians (brics, càpsules de cafè, roba, frigorífics, olis de cuina, fluorescents i residus orgànics), com es gestionen i en quin material o producte es converteixen al final del procés. L'exposició està formada per diferents mòduls amb jocs interactius, diagrames, textos, vídeos i objectes tridimensionals que fan participar al públic i que volen transmetre la dimensió ambiental, econòmica i social de la recollida selectiva

Recentment s'ha incorporat un nou mòdul sobre el sistema de recollida Porta a Porta, on s’exposa la situació actual d'emergència climàtica, la necessitat de reduir i reciclar els residus que generem i tendir cap a models de recollida selectiva individualitzats basats en la corresponsabilització. A més, es mostra visualment en què consisteix el sistema de recollida Porta a Porta i quins beneficis té per a la societat i el medi ambient. 

També, s'ha desenvolupat una activitat dinàmica per a escoles dirigida a nens i nenes des de 3r de primària fins a 4t d'ESO, en la qual es realitza una breu explicació sobre cadascun dels mòduls i es complementa amb un joc de pistes interactiu que facilita els coneixements mostrats al llarg de l'exposició.

més informació Ajuntament de Barcelona