EXPO VORES I ALES
————
Del 02 al 6.11.23

Exposició en el marc del Cicle Vores i Ales