MIRADES ATENTES, PRESENTS ALTERNATIUS I FUTURS INCERTS
————
Grau en Disseny BAU

MIRADES ATENTES, PRESENTS ALTERNATIUS I FUTURS INCERTS

La següent exposició de Treballs Finals de Grau en Disseny ens mostra quatre maneres d'habitar el nostre present. Quatre de les tantes possibles, cada una posant atenció a un aspecte, a un punt de vista, des d'un plantejament i amb un compromís determinats. Des d'aquesta multiplicitat, les propostes de TFGs que aquí s'ofereixen responen a una consciència crítica de la diversitat d'agents interdependents, humans i no-humans, que conformen el nostre present, i des de la qual ens conviden a imaginar futurs incerts. Es proposen quatre narratives amb la mirada atenta a qüestions com els comportaments invisibles plens de detalls menuts que volen amagar-se, les relacions interespècies futures a través de llenguatges tecnològics, els vincles que establim amb el territori, o la nostra relació amb la llum. 

Quatre narratives, quatre TFGs del Grau en Disseny, que des de la pràctica projectual crítica i especulativa, analitzen i ofereixen mirades alternatives al nostre present i possibilitats de futur. L'exposició és fruit de la col·laboració entre el Programa d'Arts Visuals del Centre Cívic Can Felipa i BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona, i s'organitza des de la perspectiva dels quatre itineraris de disseny oferts per BAU: Audiovisuals, Espais, Gràfic i Moda. Es tracta de quatre mirades atentes, cada una des de la seva especificitat i, a la vegada, des de la seva capacitat de dialogar amb les altres.

Crèdit:

Marina Bernad Bella 

Imaginarios evolutivos: Relatos del mundo no-humano, 2023

Activitats relacionades