ARTS ESCÈNIQUES
————
El Centre Cívic ofereix activitats i propostes vinculades a les arts escèniques des del centre a la resta de la ciutat, afavorint la descentralització de l'oferta cultural, al mateix temps que activa la vida cultural del Poblenou.

Des de la programació del centre es dóna suport a la creació i a l'experimentació a partir del programa de residències, de formació i de difusió  amb la programació  d'Escena Can Felipa i del Festival de Tardor Escena Poblenou.  Es porta a terme una programació trimestral de teatre, programant propostes de professionals i de creadors emergents a un públic divers. La programació inclou espectacles de dansa, dansa-teatre, música, clown, teatre d'objectes, etc. Tot plegat fa que esdevingui un marc sorprenent per a l'experimentació, l'intercanvi i la presentació de projectes.
Residències
————