JUANADOLORES Massa diva per a un moviment assembleari
————
Teatre > 09.05.19 > 18h i 10.05.2019 > 20h
#JUANADOLORES# és reiteració cíclica, una poètica del desarrelament entre retòriques que no la ubiquen, però sí la interpel·len.
#JUANADOLORES# és un nom, un nom de xarnega; més aviat, de txarnega. L'onomàstica, però, sempre esdevé en boca de l'altre.
Què passaria, doncs, si decidíssim desdir-nos?
Que s'imposaria la metàfora, el punk i la copla.

DICTACTRIZ (direcció, interpretació, dramatúrgia): Joana Meinhof.
COMISARIADO POLÍTICO: José Miguel Gutiérrez i Kevin Guerrero.
COMISARIADO ESTÉTICO: Rita Rakosnik.
COMISARIADO USHA-USHA: David Aguilar.

Informació complementària
09.05.2019 > 18 h
10.05.2019 > 20 h
5€