BREAK TIME a càrrec d'Estela Santos (artista resident)
————
14.03.2024 > a les 19 h > Gratuït

Break time és una audioguia creada per ser escoltada a l'espai públic urbà. La peça posa en qüestió la idea generalitzada que tenim del temps i proposa una concepció pròpia del paràmetre. Prenent com a suport estudis de física i utilitzant eines de percepció sensorial i d'imaginació, Break time permet mirar el temps des d'un punt de vista subjectiu i una concepció poètica i col·lectiva de l'espai públic. Els assistents han de portar els seus propis auriculars i telèfon mòbil per a realitzar l'experiència. 


Creació: Estela Santos
Acompanyament artístic: Paula Lloret, Jaume Agües i Guillermo Carrasco.
Material audiovisual: Jaume Agües, Ster Casillas i Nicolás S. Coloma.