CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES 2024 | modalitat escena contemporània
————
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA

Presentació de projectes fins al 2 de juny de 2024

El programa d'Arts Escèniques del centre cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, en la modalitat d'ESCENA CONTEMPORÀNIA:

Els projectes seleccionats donaran forma a la programació escènica de Can Felipa i tindran l'oportunitat de participar del La(b) Felipa, que es planteja com un laboratori, un espai d'experimentació, de formació i de producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

Totes les persones implicades tindran l'oportunitat de seguir sessions d'assessorament impartides per professionals del sector que col·laboren amb Can Felipa. D'aquesta manera volem donar eines als artistes en el procés que va de la idea a la realització dels projectes artístics seleccionats, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística, la seva exhibició i les relacions que s'estableixen amb la comunitat.

Enguany ens acompanyaran en aquest procés: EMERGÈNcies (assessoria artística que dona suport a projectes escènics en les tasques de producció i en les estratègies de desenvolupament), el Festival Escena Poblenou i part de l'equip professional de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia.

1. A qui va dirigida?

Podran optar-hi companyies i artistes que presentin una proposta escènica contemporània, d'acord amb aquestes bases:

El projecte ha de ser original, inèdit i no estrenat a Catalunya.

Cal fer arribar al centre cívic una còpia del projecte en format digital amb:
· Proposta de posada en escena.
· Necessitats tècniques.
· Trajectòria artística.
· Proposta de calendari de producció.
· Informació de les produccions anteriors amb enllaços a arxius digitals, en cas de tenir-ne.
· Una proposta d'activitat de mediació vinculada al projecte escènic presentat per desenvolupar-la en el marc del La(b) Felipa*.
· En el cas de les companyies que vulguin optar a la beca 'Palestina a escena', una proposta artística vinculada a aquest projecte.**
· Tota la documentació addicional que l'artista cregui convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte.

*El La(b) Felipa es planteja com un laboratori, un espai d'experimentació, aprenentatge i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballin conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes seleccionats a les convocatòries d'arts visuals i arts escèniques. Aquests projectes han de partir de l'interès per interactuar amb el Poblenou i la ciutadania, promoure el treball en xarxa i afavorir la col·laboració i la participació.

** La beca 'Palestina a escena' és una col·laboració entre Can Felipa i UNRWA, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, en el marc del projecte "Palestina en escena: Justicia climática y de género para los derechos humanos de las refugiadas en Gaza". El centre cívic Can Felipa participarà facilitant una companyia d'arts escèniques resident a Can Felipa que participarà en un procés formatiu assessorat per Ashtar Theatre, i que es mobilitzarà per a dur a terme una intervenció artística oberta a la ciutadania del Districte.

2. Els treballs seleccionats rebran

· Una sessió de presentació i benvinguda conjunta per tots els artistes residents a Can Felipa.
· Un espai de residència pel 2024 i/o 2025. En cada cas es pactarà el període, la durada i la intensitat.
· Accés puntual a espai de treball i/o sala de reunions.
· Estrena i difusió del projecte en el marc de la programació d'arts escèniques del centre cívic Can Felipa.
· 500 € (IVA inclòs) en concepte de suport a la creació. En cada cas es pactarà el calendari de pagament. *
· Entre els projectes seleccionats també s'atorgarà un màxim de 4 ajuts La(b) de 400 € (IVA inclòs) que es donaran en funció de les propostes de mediació presentades. *
· Entre els projectes seleccionats que presentin una proposta en el marc de la beca 'Palestina a Escena' s'atorgarà un ajut de 400 € (IVA inclòs) que es donarà en funció de les propostes presentades. *
· Assaig tècnic durant un màxim de 4 hores un dilluns al matí. En cada cas es pactarà la data de l'assaig tècnic.
· Acompanyament tècnic durant el muntatge de l'espectacle el dia previ de l'estrena (un màxim de 4 hores de tècnic). La companyia haurà d'aportar el seu personal tècnic durant la funció.
· Durant l'estrena es realitzarà una sessió fotogràfica amb finalitat informativa, promocional i documental.
· Dues sessions de treball conjuntes a càrrec d'EMERGÈNcies d'assessorament i reflexió sobre la producció dels projectes.
· Una sessió de treball conjunta amb part de l'equip professional de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia sobre la comunicació i difusió dels projectes.
· En funció de les necessitats de cada companyia, fins a un màxim de dos projectes rebran l'acompanyament artístic de l'Ada Vilaró, creadora i directora del festival Escena Poblenou. En cada cas es pactarà el període, la durada i la intensitat.
· Després d'estrenar la peça a Can Felipa, el centre cívic del Guinardó seleccionarà un dels projectes en residència per fer una funció al cicle Guinardó a Escena. La companyia rebrà 400 € (abans d'impostos i via factura), cinc hores de tècnic el dia de la funció i la possibilitat d'assajar a la sala la tarda d'abans de l'actuació.
* Per poder fer efectiu el pagament caldrà emetre'n una factura. Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat en cada cas entre centre i artistes.


3. Compromisos de les companyies

Les companyies i artistes residents es comprometen a:

· Presentar el resultat de la residència en el marc de la programació d'arts escèniques de Can Felipa.
· Oferir un assaig obert al públic durant la residència.
· Col·laborar amb el projecte 'Xalar al Poblenou' que vincula Can Felipa amb l'alumnat de l'Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle.

4. Criteris de selecció

El programa d'arts escèniques de Can Felipa valorarà positivament els aspectes següents a l'hora de seleccionar els projectes:

· L'interès artístic.
· Que siguin de creació.
· La investigació en nous llenguatges escènics.
· Que hi hagi implícita la voluntat de construir complicitats amb el barri i d'investigar noves interaccions amb el territori a través de la creació escènica.
· La viabilitat del projecte.
· L'adequació a les infraestructures tècniques i humanes del centre.

5. Comissió de selecció

La comissió de selecció de la convocatòria estarà formada per: ANNA SERRANO responsable de programació de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, ADA VILARÓ creadora i directora del festival Escena Poblenou, CLÀUDIA MIRAMBELL artista resident a Can Felipa seleccionada a la convocatòria 2023-24 i ALBERT MORÉN coordinador del programa d'arts escèniques de Can Felipa.


*Per a més informació sobre activitats de mediació i exemples d'activitats, consulteu la pestanya La(b) Felipa del nostre web www.cccanfelipa.cat. El centre cívic comunicarà el resultat de la convocatòria a totes les propostes presentades. El centre cívic i el grup seleccionat d'artistes establiran un calendari de treball. Totes les companyies que es presentin a la convocatòria hauran d'assumir el compromís de dur a terme el projecte i d'estrenar-lo en les mateixes condicions que l'han presentat. En cas que no sigui així o que el projecte no s'acabi duent a terme, la companyia haurà de recompensar el centre cívic pels assajos realitzats i pel compromís no assumit. Els projectes seleccionats hauran de fer constar el logotip del centre cívic Can Felipa en tot el material promocional que facin. El centre es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió de la comissió de selecció si el desenvolupament dels projectes no s'adequa als objectius de la present convocatòria. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les bases i la conformitat en la decisió de l'organització, que serà inapel·lable. La convocatòria es podrà declarar deserta. El termini per rebre propostes acaba el 2 de juny del 2024. Les propostes s'hauran d'adreçar en format PDF (màxim 5 Mb) a: artsesceniques@cccanfelipa.cat amb l'assumpte CONVOCATÒRIA 2024: ESCENA CONTEMPORÀNIA. Si teniu algun dubte, podeu trucar al centre cívic el dilluns i el divendres de 17 a 19 h i preguntar per l'Albert Morén: 93 256 38 40.