Arts Visuals
————
El programa d'Arts visuals de Can Felipa està especialment vinculat a la sala d'exposicions del centre, a la tercera planta, que per la seva particular configuració, amplitud (més de 500 m²) i lluminositat, permet una gran versatilitat. Des dels seus inicis d'activitat, el 1996, fins a l'actualitat, hi han col·laborat més de quatre-cents artistes, comissaris i altres professionals de l'art i el disseny. Per la seva tradició en el suport de l'art emergent, sobretot de caràcter jove, i per la seva trajectòria, que l'avala com a espai de referència a Barcelona en el suport a les arts visuals, la sala de Can Felipa està integrada a la xarxa de sales d'art de la ciutat i té un paper clau en els circuits de creació emergent de Catalunya.

Els objectius generals del programa d'Arts Visuals es poden resumir en: donar suport a l'art emergent i als joves creadors en el seu procés de professionalització (artistes, comissaris, investigadors i dissenyadors); treballar per a la producció i difusió de les arts visuals, apropant-les a nous públics; col·laborar amb altres institucions o col·lectius per tal de consolidar plataformes de suport a la creació emergent.

Consulta aquí les exposicions que s'han fet al Centre

Convocatòria Arts Visuals
————
Des del 2001 el programa es desenvolupa a partir d'una convocatòria pública de caràcter anual que recull projectes de creació artística, de comissariat i de disseny, els quals venen seleccionats per un jurat format per diferents professionals del sector, oferint la màxima transparència en la gestió i producció del programa resultant, que es porta a terme durant la temporada següent.

Podeu consultar les bases de l'actual Convocatòria Can Felipa Arts Visuals