Tallers Arts Visuals online
————

[CAT]
 
GRUP DE PINTURA AMATEUR 

Grup de pintura amateur pretén explorar les possibilitats de la pintura amateur en oposició a la pràctica professional. Aldo Urbano ens guiarà a pintar tant allò que ens agrada com allò que no ens agrada, allò que ens passa, o allò que no ha passat mai. El taller es concep com un espai de trobada, on a banda de pintar es destinarà una part del temps a presentar les obres i comentar tot allò que s'ha realitzat. És un taller obert a tothom: tant els que s'iniciïn en la pràctica de la pintura com per a tots els que ja en tinguin nocions. Taller impartit per Aldo Urbano. Part del programa Entreteixides (en col·laboració amb Hangar i La Escocesa).

Taller gratuït 
Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Del 19 de maig de 2020 al 18 de juny de 2020

Inscriu-te aquí 


PINTURA EN ANGLÈS

A Pintura en anglès es farà un recorregut pel paisatge, el retrat, la natura morta, la pintura abstracta... Michael Lawton ens farà reflexionar sobre quin pintor/a ens agradaria ser i quines poden ser les diferents maneres de començar una pintura. L'artista, a través d'exemples de pintors britànics i americans d'època moderna i contemporània, farà una breu introducció sobre el context històric i artístic dels moments més rellevants de la pintura anglosaxona. Taller impartit Michael Lawton. Part del programa Entreteixides (en col·laboració amb Hangar i La Escocesa).

Taller gratuït 
Dilluns i dimecres de 11 a 13 h
Del 18 de maig de 2020 al 22 de juny de 2020

Inscriu-te aquí 


LA SÍNDROME DE CASSANDRA

LABORATORI DE FICCIÓ INCIPIENT PER A FUTURS INSUFICIENTS


 

Què és el futur i per què anhelem desxifrar-lo? Quines han estat les seves manifestacions des de l'antiguitat fins als nostres dies? Quin paper juga la ficció especulativa en l'avenir? És una forma d'anticipació o de determinació? Oracle o presó? En aquest laboratori abordarem aquestes i altres preguntes al voltant dels imaginaris futurs inscrits en la literatura de gènere. L'objectiu serà crear una antologia d'experiments micro-narratius basats en una conversa oberta, optimista, ambiciosa i compromesa sobre el que està per arribar. Obert a tots els públics. Taller impartit per Paco Chanivet (artista i quimerista). Taller en col·laboració amb el programa Ficciones del des-orden d'Hangar.

Taller gratuït

El laboratori estarà dividit en 4 sessions de 18:00 h a 19:30 h:


Dilluns 18 de maig - 1a sessió. Presentació i introducció dels objectius de laboratori. Indagarem en les diferents formes de predir el futur a les obres de ficció, analitzarem alguns dels trops del gènere, escollirem els textos a llegir * i les premisses amb què treballar el nostre micro-relat.
Dilluns 25 de maig - 2a sessió. Primera tertúlia i introducció a la caixa d'eines de taller.

Dijous 28 de maig - 3a sessió. Segona tertúlia i creació d'un repositori de referències. 

Dimarts 2 de juny- 4a sessió. Conclusions i posada en comú dels resultats de taller.
Sessió extra. Pendent a confirmar (En col·laboració amb el programa Ficciones del des-orden d'Hangar)
 

 

* Els materials de lectura seran aportats pel laboratori.
 

Inscriu-te aquí /
________________________________________________________________________
 
[CAST]

GRUPO DE PINTURA AMATEUR 

Grupo de pintura amateur pretende explorar las posibilidades de la pintura amateur en oposición a la práctica profesional. Aldo Urbano nos guiará a pintar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta, lo que nos pasa, o lo que no ha pasado nunca. El taller se concibe como un espacio de encuentro donde además de pintar, se destinará una parte del tiempo a presentar las obras y comentar todo lo realizado. Es un taller abierto a todos: tanto los que se inicien en la práctica de la pintura como para todos los que ya tengan nociones. Taller impartido por Aldo Urbano. Parte del programa Entreteixides (en colaboración con Hangar y La Escocesa).

Taller gratuito
martes y jueves de 17 a 19 h
Del 19 de mayo de 2020 al 18 de junio de 2020

inscríbete aquí


PINTURA EN INGLÉS
 
En Pintura en inglés se hará un recorrido por el paisaje, el retrato, la naturaleza muerta, la pintura abstracta ... Michael Lawton nos hará reflexionar sobre qué pintor/a  nos gustaría ser y cuáles pueden ser las diferentes maneras de empezar una pintura. El artista, a través de ejemplos de pintores británicos y americanos de época moderna y contemporánea, hará una breve introducción sobre el contexto histórico y artístico de los momentos más relevantes de la pintura anglosajona. Taller impartido Michael Lawton. Parte del programa Entreteixides (en colaboración con Hangar y La Escocesa).

Taller gratuito
Lunes y miércoles de 11 a 13 h
Del 19 de maig de 2020 al 22 de juny de 2020

inscríbete aquí

EL SÍNDROME DE CASANDRA

LABORATORIO DE FICCIÓN INCIPIENTE PARA FUTUROS INSUFICIENTES

 

¿Qué es el futuro y por qué ansiamos descifrarlo? ¿Cuales han sido sus manifestaciones desde la antigüedad hasta nuestros días? ¿Qué papel juega la ficción especulativa en el devenir? ¿Es una forma de anticipación o de determinación? ¿Oráculo o prisión? En este laboratorio abordaremos estas y otras preguntas en torno a los imaginarios futuros inscritos en la literatura de género. El objetivo será crear una antología de experimentos micro-narrativos basados en una conversación abierta, optimista, ambiciosa y comprometida sobre lo que está por llegar. Abierto a todxs los públicos. Taller impartido por Paco Chanivet (artista y quimerista). Taller en colaboración al programa Ficciones del des-orden de Hangar.

Taller gratuito


El laboratorio estará dividido en 4 sesiones de 18:00 h a 19:30 h:

Lunes 18  de mayo - 1ª sesión. Presentación e introducción a los objetivos del laboratorio. Indagaremos en las diferentes formas de predecir el futuro en las obras de ficción, analizaremos algunos de los tropos del género, escogeremos los textos que leer* y las premisas con las que trabajar nuestro microrrelato.

Lunes 25 de mayo - 2ª sesión. Primera tertulia e introducción a la caja de herramientas del taller.
Jueves 28 de mayo- 3ª sesión. Segunda tertulia y creación de un repositorio de referencias.
Martes 2 de junio - 4ª sesión. Conclusiones y puesta en común de los resultados del taller.

Sesión extra.Pendiente a confirmar (En colaboración con el programa Ficciones del des-orden de Hangar.)


Los materiales de lectura serán aportados por el laboratorio.Inscríbete aquí