Tallers Arts Visuals Juliol
————

[CAT]
 
Grup de treball al voltant de les pràctiques en gestió cultural: Concursos, Sostenibilitat, Producció i Resistència

L'entorn laboral cultural està ple de perfils professionals heterogenis, diversos, fluids i flexibles: creadors de continguts, coordinació de projectes, fins i tot assessoria cultural, comunicació i relacions públiques, producció i muntatge, i projectes de cooperació comunitària i socioculturals quines són les eines i processos de treball que duen a terme.

Aquest taller es proposa 4 trobades obertes a la reflexió i la col·lectivització de metodologies al voltant de les pràctiques en gestió cultural per a compartir eines des de la sostenibilitat, l'ecologia i la política de cures. En format de grup de treball, cada sessió se centrarà en un tema (Concursos, Sostenibilitat, Producció i Resistència) amb el que anirem desgranant tots junts a partir del diàleg, compartint experiències i resolent dubtes especifiques.

Cadascuna de les sessions online dirigides per Laura Olea López serà independent i autònoma, oberta a la participació i al debat de qualsevol professional cultural.

Taller gratuït online a través de ZOOM

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 h

De el 14 al 23 de juliol

Inscriu-te aquí 


L'obra d'art en l'era de la reproducció de memètica 

Sessió I -
'Jo també sóc la Britney calba'
Introducció de l'artista i dels participants, forjar aliances mitjançant icones.

Sessió II -
 'Gym Kardashian'
Realitats guionitzades, 'fets alternatius' i humor radical D.I.Y. (Do it yourself).
Sàtira contemporània com a forma de resistència.

Sessió III -
'El Baby Yoda, el Novio Distraído, el Grumpy cat i el Keanu triste entren en un bar'
Habilitat relacional de la imatge a internet i la seva proliferació en el context artístic.

Sessió IV -
'L'obra d'art en l'era de la reproducció memètica'
Presentació final i conclusions.

Taller impartit per l'artista Gala Knörr

Taller gratuït on línia a través de ZOOM

Dilluns de 18:00 a 19:30 h

De el 6 a el 27 de juliol

Inscriu-te aquí 


Interface: taller de videocreació

Interface: taller de videocreacció és un taller de creació de videoassaig que constarà de dues parts. En una primera part es visualitzaran i analitzaran diferents vídeos fets per artistes, directors de cinema, youtubers, etc., La segona part es dedicarà a la creació de petits exercicis de vídeo que culminaran en un projecte personal i que acabaran amb una projecció dels resultats. Es treballaran nocions sobre el desenvolupament conceptual d'un projecte, la creació del guió, l’enregistrament, el muntatge així com l’edició. Taller a càrrec de Juan David Galindo Guarín, artista en residència a La Escocesa. Aquest taller forma part del programa Entreteixides (en col·laboració amb Hangar i La Escocesa).


Taller presencial gratuït per a joves (Edat recomanada: des dels 12 als 17 anys). 

Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30 h

Del 2 al 30 juliol

Inscriu-te aquí 

-----------------------------------------------------------------


[CAST]

Grupo de trabajo en torno a las prácticas en gestión cultural: Concursos, Sostenibilidad, Producción y Resistencia

El entorno laboral cultural está lleno de perfiles profesionales heterogéneos, diversos, fluidos y flexibles: creadores de contenidos, coordinación de proyectos, incluso asesoría cultural, comunicación y relaciones públicas, producción y montaje, proyectos de cooperación comunitaria y socioculturales ¿cuales son las herramientas y procesos de trabajo que llevan a cabo?

Este taller se propone como 4 encuentros abiertos a la reflexión y colectivización de metodologías en torno a las prácticas en gestión cultural para compartir herramientas desde la sostenibilidad, la ecología y la política de cuidados. En formato de grupo de trabajo, cada sesión se centrará en un tema (Concursos, Sostenibilidad, Producción, Resistencia) que iremos desgranando todos juntos a partir del diálogo, compartiendo experiencias y resolviendo dudas específicas.

Cada una de las sesiones online dirigidas por Laura Olea López será independiente y autónoma, abiertas a la participación y debate de cualquier profesional cultural.    

Taller gratuito a través de ZOOM

Martes y jueves de 18:00 a 19:30 h

Del 14 a 23 de julio

inscríbete aquí 


La obra de arte en la era de la reproducción memetica

Sesión I - 
Semana 6-12 Julio
'Yo también soy la Britney calva’ 
Introducción de la artista y los participantes, forjar alianzas mediante iconos.

Sesión II - 
Semana 13-19 Julio
‘Gym Kardashian’
Realidades guionizadas, ‘hechos alternativos’ y humor radical D.I.Y. (do it yourself).
Sátira contemporánea como forma de resistencia.

Sesión III -
Semana 20-26 Julio
'Baby Yoda, el Novio Distraído, Grumpy cat y el Keanu triste entran en un bar'
Habilidad relacional de la imagen en internet y su proliferación en el contexto artístico.

Sesión IV -
Semana 27 de Julio-2 de agosto
'La obra de arte en la era de la reproducción memetica’
Presentación final y conclusiones.

Taller impartido por la artista Gala Knörr

Taller online gratuito a través de ZOOM

Lunes de 18:00 a 19:30 h

Del 6 al 27 de julio

Inscríbete aquí 

Interface: taller de videocreacción

Interfaz: taller de videocreacció es un taller de creación de video-0ensayo que constará de dos partes. En una primera parte se visualizarán y analizarán diferentes vídeos hechos por artistas, directores de cine, YouTubers, etc., la segunda parte se dedicará a la creación de pequeños ejercicios de vídeo que culminarán en un proyecto personal y que acabarán con una proyección de los resultados . Se trabajarán nociones sobre el desarrollo conceptual de un proyecto, la creación del guión, la grabación, el montaje así como la edición. Taller a cargo de Juan David Galindo Guarín, artista en residencia en La Escocesa. Este taller forma parte del programa Entreteixides (en colaboración con Hangar y La Escocesa).

Taller presencial gratuito para jóvenes (edad recomendada: desde los 12 a los 17 años).

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h

Del 2 al 30 de julio

inscríbete aquí