Anna Irina Russell: CCTV in operation > 26.09 a les 12:00 pm
————

Anna Irina Russell presenta CCTV in operation el dissabte 26 a les 12:00 pm a la plaça de Can Felipa. Acció a cura de Campo Base en el marc del festival ‘House of Displacement Barcelona’ que organitza Hangar.


L'artista reflexiona sobre la modernització del districte de Poblenou i les necessitats de control i vigilància relacionades. Des del balcó del Centre Cívic Can Felipa, edifici símbol del barri, es seguirà el moviment dels transeünts a través del reflex de llum en un mirall, ressaltant d'una manera absurda l'omnipresència no visible dels dispositius de vigilància.

Imatge: Anna Irina Russell