ENTRETEIXIDES 2021 > Fragments irresoluts
————

[CAT] 

Fragments irresoluts
En temps de pandèmia global vivim encara més en la incertesa. Ens movem amb certa estranyesa per una bretxa entre la vida anterior que ja no tenim i una altra de la qual esperem l'arribada. Moltes de nosaltres arrosseguem malestars, preocupacions, pors o ansietats; massa sovint ho fem soles, en aquestes grans ciutats on els espais i temps de trobada són veritablement escassos. En aquestes urbs definides per la producció i el consum, els terrenys erms apareixen com interrupcions, com els últims espais de llibertat. Aquests fragments d'inconscient col·lectiu conformen un limbe, sense regles ni jerarquies, oberts a diferents possibilitats d'existència. Llocs de (re)invenció que potser ens poden servir en aquest moment com a espais d'acollida per al que duem dins i no sabem on posar . Aquest taller procurarà ser un espai de pensament, intercanvi i reflexió sobre com hem viscut aquest últim any, tenint com a punt de partida una incursió en els erms del Poblenou.
 
Primera sessió (3 hores)
Presentació. Conversa - L'erm com un espai de possibilitats. 
Caminada pels erms de Poblenou (Nord de Diagonal Mar, entre Fluvià i Puigcerdà). 
Lectura col·lectiva i comentari de diaris de confinament i pandèmia. Recollida o captura d'imatges i objectes. 

Segona sessió (3 hores) 
Post-producció i impressió de les imatges realitzades en la sessió anterior. 
Organització dels objectes recollits. Exercicis d'escriptura - experiències d'una pandèmia. Posada en comú. 

3a sessió  (3 hores) 
Construcció d'un objecte pandèmic; caixa o llibre que contingui els materials generats durant el taller. 

Taller a càrrec de Catarina Botelho 
Divendres 9 d'abril de 16 a 20 h 
Dissabte 10 d'abril de 11 a 14 i de 16 a 19 h 
taller gratuït 
Inscriu-t'hi aquí 

[CAST] 

Fragmentos irresolutos
En tiempos de pandemia global vivimos aún más en la incertidumbre. Nos movemos con cierta extrañeza por una brecha entre esa vida anterior que ya no tenemos y otra a la que aguardamos su llegada. No pocas de nosotras arrastramos malestares, preocupaciones, miedos o ansiedades; demasiado a menudo lo hacemos solas, en estas grandes ciudades donde los espacios y tiempos de encuentro verdadero son escasos. En estas urbes definidas por la producción y el consumo, los terrenos baldíos aparecen como interrupciones, últimos espacios de libertad. Estos fragmentos de inconsciente colectivo conforman un limbo, sin reglas ni jerarquías, abiertos a diferentes posibilidades de existencia. Lugares de (re)invención que quizás nos puedan servir en este momento como espacios de acogida a lo que llevamos dentro y no tenemos donde poner. Este taller procurará ser un espacio de pensamiento, intercambio y reflexión sobre cómo hemos vivido este último año, teniendo como punto de partida una incursión en los baldíos de Poblenou. 

Primera sesión (3 horas)
Presentación. Conversación - El Baldío como un espacio de posibilidades. Caminata por los baldíos del Poblenou ( Norte de Diagonal Mar, entre Fluvià y Puigcerdà). Lectura colectiva y comentario de diarios de confinamiento y pandemia. Recogida o captura de imágenes y objetos.

Segunda sesión (3 horas)
Post producción e impresión de las imágenes realizadas en la sesión anterior. Organización de los objetos recogidos. Ejercicios de escritura - experiencias de una pandemia. Puesta en común. 

Tercera sesión (3 horas)
Construcción de un objeto pandémico; caja o libro que contenga los materiales generados durante el taller. 

Taller a cargo de Catarina Botelho 
Viernes 9 de abril de 16 a 20 h 
Sábado 10 de abril de 11 a 14 y de 16 a 19 h 
Taller gratuito 
inscríbete aquí 
 
Programa Entreteixides (amb Hangar i La Escocesa)