ENTRETEIXIDES > Geografies personals del Poblenou
————

[CAT]

Geografies personals del Poblenou El taller convida a explorar i a plasmar dimensions intangibles de l'espai urbà, absents de les geografies oficials i tecnològiques, i a construir un atles col·laboratiu del Poblenou. La primera fase es desenvoluparà al voltant de Can Felipa. Després d'una sessió d'introducció a la cartografia artística seguida d'una deriva urbana, els participants elaboraran conceptes de mapes personals fent servir diferents tècniques analògiques o digitals . La segona fase consistirà en el desenvolupament i formalització de les idees proposades, i culminarà a La Escocesa amb una iniciació a la risografia (abraçar l'error i trobar les seves possibilitats), on cada participant realitzarà una edició del seu propi mapa.

Taller a càrrec de Carola Moujan i Teresa Mulet  
Dimarts i dijous de 17:00 h a 20:00 h
Del 1 de juny al 29 de juny
Inscriu-t'hi aquí 

[CAST]


Geografies personals del Poblenou  a cargo de Carola Moujan y Teresa Mulet El taller invita a explorar y a plasmar dimensiones intangibles del espacio urbano, ausentes de las geografías oficiales y tecnológicas, y a construir un atlas colaborativo del Poblenou. La primera fase se desarrollará en el entorno de Can Felipa. Luego de una sesión de introducción a la cartografía artística seguida de una deriva urbana, los participantes elaborarán conceptos de mapas personales usando diferentes técnicas analógicas y/o digitales. La segunda fase consistirá en el desarrollo y formalización de las ideas propuestas, y culminará en La Escocesa con una iniciación a la risografía (abrazar el error y encontrar sus posibilidades), donde cada participante realizará una edición de su propio mapa. 


Taller a cargo de Carola Moujan y Teresa Mulet 
Martes y jueves de 17:00 h a 20:00 h
del 1 de junio al 29 de junio
Inscríbete aquí