ENTRETEIXIDES 2021-22
————
Programa educatiu d'Arts Visuals que sorgeix de la col·laboració entre el Centre Cívic Can Felipa, Hangar La Escocesa.
Entreteixides és un programa que pretén incentivar la creació de continguts al Centre Cívic Can Felipa mitjançant la realització de tallers específics impartits per artistes i productorxs culturals que operen en el context d'Hangar i de La Escocesa. L'objectiu d'Entreixides és propiciar i assajar metodologies cooperatives i participatives dirigides a públics transversals i transgeneracionals; una multiplicitat de cossos afectats* que refermin i expandeixin el camp d'acció dels tres centres. Per a això, resulta imprescindible tramar aliances i compartir no només recursos, sinó també línies de pensament i d'acció entre institucions còmplices, una labor essencial en la proposta metodològica d'un programa que es fonamenta en la col·laboració i la convivència.

La selecció dels tallers que formen part del programa Entreixides es realitza mitjançant convocatòria interna dues vegades a l'any, durant els mesos de febrer i de juliol, i està dirigida a artistes i productorxs productors culturals d'Hangar i de La Escocesa. De les propostes rebudes, se n'escullen dos tallers que s'inclouen en la programació trimestral del Centre Cívic Can Felipa. Les propostes no seleccionades es valoren per a  futures programacions de tallers del Centre Cívic.

Els tallers que componen el programa Entreteixides són els següents:

PRÒXIMAMENT INSCRIPCIONS

Paula Bruna > Ecoficcions: Imaginaris de futur segons el cinema de ciència ficció i les especulacions alternatives 
Dècades de cinema de ciència ficció han format un arxiu d'imatges de possibles futurs que forgen l'imaginari col·lectiu. Així, ens preguntem: ¿com aborda el cinema de ciència ficció els conflictes ambientals? Què futurs eco-socials són possibles segons aquest imaginari? En quina mesura els futurs que se'ns plantegen estan condicionats pel model d'organització social i la idea de progrés de la modernitat? Per què ens costa tant pensar en futurs no apocalíptics? Podem imaginar escenaris alternatius als plantejats? Mitjançant el visionat de fragments de pel·lícules, textos seleccionats i debat: analitzarem l'imaginari de futur que ens ofereix el cinema de ciència ficció en relació amb els conflictes ecològics; ampliarem aquest imaginari més enllà de les visions distòpiques; i construirem imaginaris alternatius mitjançant el collage i l'stop motion. Amb aquestes contraficcions respondrem a les limitacions de la nostra societat per imaginar un futur no apocalíptic. 
Del 14 al 23 de desembre del 2021

Marla Jacarilla i Juan David Galindo  > La imatge intrusa 

Una persona rep un material (cinta de vídeo, correu electrònic, casset, fotografia, carta, llibre etc) que interromp en la seva vida; aquesta és la premissa que La imatge intrusa té com a punt de partida i fil conductor. El que es proposa és un exercici de pensament i de creació literària sobre la creació de ficcions i narratives, a mig camí entre un cineclub i un club de lectura i escriptura. Es duran a terme 8 sessions en les es visionaran i / o llegiran diferents creacions audiovisuals i literàries en les que s'usi dit macguffin i es duran a terme exercicis creatius d'imaginació i escriptura amb ell mateix recurs narratiu. La imatge intrusa té l'objectiu de crear un espai col·lectiu d'imaginació, on a més de l'escriptura es tingui l'objectiu de analitzar les estructures de creació de ficcions i les seves estratègies. Es proposa la creació d'una publicació que reculli i organitzi els materials resultants de la imatge intrusa, com ara narracions curtes, assajos, contes, poemes, imatges etc. Tant la publicació com la presentació pública de la mateixa funcionen com una forma de tancar i de socialitzar els resultats del procés dut a terme en les trobades. 

del 14 de gener al 12 de febrer del 2022