Entreteixides > Hiper-mediacions a càrrec d'Arnau Sala Saez
————
segona edició
Hiper-mediacions és un exercici en grup que posa en comú els diversos factors i fenòmens del context contemporani que desencadenen l'experiència de crisi. Partint de la quotidianitat i tractant la nostra pròpia experiència com a cas d'estudi buscarem, fora de la temporalitat productivista, maneres de transformar els sentiments de bloqueig o impotència, veurem exemples de models existents, compartirem treballs, establirem xarxes reals i investigarem possibles eines per buscar claredat davant d'un escenari global que genera sentiments d'aïllament. Com podem tractar el domini dels algorismes, la problemàtica darrere de la suposada "connectivitat", la sobreexposició a la informació, l'addicció a l'autoexpressió, la competitivitat i l'individualisme regnants, l'ombra amenaçadora del canvi climàtic, etcètera?

Taller a càrrec d'Arnau Sala Saez
(Resident d'Hangar)
Del 23 de febrer al 21 de març 
Dimarts i Dijous de 18.30 a 20.30 h
Taller gratuït 
Inscriu-t'hi aquí


Hiper-mediaciones es un ejercicio en grupo que pone en común los diversos factores y fenómenos del contexto contemporáneo que desencadenan la experiencia de crisis. Partiendo de lo cotidiano y tratando nuestra propia experiencia como caso de estudio buscaremos, fuera de la temporalidad productivista, formas de transformar los sentimientos de bloqueo o impotencia, veremos ejemplos de modelos existentes, compartiremos trabajos, estableceremos redes reales e investigaremos posibles herramientas para buscar claridad frente a un escenario global que genera sentimientos de aislamiento. ¿Cómo tratar el dominio de los algoritmos, la problemática detrás de la supuesta "conectividad", la sobreexposición a la información, la adicción a la autoexpresión, la competitividad y el individualismo reinantes, la sombra amenazadora del cambio climático, etcétera?

Taller a cargo de Arnau Sala Saez
(Residente de Hangar)
Del 23 de febrero al 21 de marzo
Martes y jueves de 18.30 a 20.30 h
Taller gratuito
Inscríbete aquí