Interior acondicionat de Natalia Domínguez
————
[CAT]

Cada vegada de manera més evident, les ciutats on ens movem s'erigeixen en interiors acondicionats que ens permeten traslladar-nos sense necessitat de prendre contacte amb la temperatura exterior. Però paradoxalment, els sistemes d'aclimatació acceleren la inestabilitat climàtica. Quan una màquina refreda o escalfa un espai, escalfa el nostre entorn. 

"Interior condicionat" és una investigació sonora que posa l'atenció en els sistemes de ventilació i acondicionament climàtic dels edificis, proposant-los com espais ocults que sustenten la creació de microclimes amb una intenció clarament capitalista: el consum i la producció insaciables. Per a aquesta ocasió i època de l'any, Natalia Domínguez s'ha centrat en l'escolta dels sons derivats de la caldera de Can Felipa per generar un arxiu sonor que ens faci conscients dels secrets que succeeixen al marge dels nostres ulls però que condicionen el nostre trànsit per les ciutats on vivim. 

Un projecte fet amb l'ajuda de Christos Papasotiriou @christos.pap89

Presentació pública: 9 de març a les 18:00 h

_________

[CAST]

Cada vez de forma más evidente, las ciudades en las que nos movemos se erigen como interiores acondicionados que nos permiten trasladarnos sin necesidad de tomar contacto con la temperatura exterior. Pero paradójicamente, los sistemas de aclimatación aceleran la inestabilidad climática. Cuando una máquina enfría o calienta un espacio, calienta nuestro entorno. 

"Interior acondicionado” es una investigación sonora que presta atención a los sistemas de ventilación y acondicionamiento climático de los edificios, proponiéndolos como espacios ocultos que sustentan la creación de microclimas con una intención claramente capitalista: el consumo y la producción insaciables. Para esta ocasión y época del año, Natalia Domínguez se ha centrado en la escucha de los sonidos derivados de la caldera de Can Felipa para generar un archivo sonoro que nos haga conscientes de los entresijos que suceden al margen de nuestros ojos pero que condicionan nuestro tránsito por las ciudades en las que vivimos. 

Un proyecto realizado con la ayuda de Christos Papasotiriou @christos.pap89

Presentación pública: 9 de marzo a les 18:00 h