Entreteixides > ¡calcalaluz! de Valentina Alvarado
————
Taller infantil
El taller proposa un apropament a la imatge en moviment perquè els infants explorin el cinema experimental en quatre jornades que inclouen exercicis pràctics. Després de conèixer diferents formats (Super 8, 16 mm i 35 mm), el grup treballarà de manera conjunta per realitzar la seva pel·lícula de 16 mm, que es projectarà en finalitzar el taller de forma col·lectiva. L'animació directa és una tècnica dins del cinema analògic que ofereix un alliberament experimental de les cultures visuals, cada cop més digitalitzades. A través de ratllats, pintures, collages i dibuixos en moviment fets a mà explorarem la llum, el color i les projeccions sobre realitzarem intervencions sobre el material cel·luloide.

Sessions

- Primera i segona sessió: visionat de treballs i de formats (tocar cel·luloide, funcionament projectors, revisar referències audiovisuals) així com una mica de context.
- Tercera sessió: mans a la obra! pintar, intervenir, esquinçar, dibuixar el material. Principis bàsics de l'animació directa, experimentació amb tintes i altres materials sobre el cel·luloide.
- Quarta sessió: visionat de material realitzat i experimentació (alteració amb lents, etc.), disposició i joc a l'espai, etc.

Taller a càrrec de Valentina Alvarado
(Resident d'Hangar)
Taller infantil (5-11 anys)
De l'1 al 22 de març
Dimecres de 18.00 a 20.00 h
Taller gratuït
Inscriu-te aquí


El taller propone un acercamiento a la imagen en movimiento para que niñes exploren el cine experimental en cuatro jornadas que incluyen ejercicios prácticos. Tras conocer diferentes formatos (Super 8, 16 mm y 35 mm), el grupo trabajará juntes para realizar su propia película de 16 mm, que se proyectará al finalizar el taller de forma colectiva. La animación directa es una técnica dentro del cine analógico que ofrece una liberación experimental de las culturas visuales, cada vez más digitales. A través de rayados, pinturas, collages y dibujos en movimiento hechos a mano exploraremos la luz, el color y las proyecciones sobre realizaremos intervenciones sobre el material celuloide.

Sesiones

- Primera y segunda sesión: visionado de trabajos y de formatos (tocar celuloide, funcionamiento proyectores, revisar referencias audiovisuales) y un poco de contexto.
- Tercera sesión¡manos a la obra!  pintar, intervenir, rasgar, dibujar el material. Principios básicos de la animación directa, experimentación con tintas y otros materiales sobre el celuloide.
- Cuarta sesión:  visionado de material realizado y experimentación con el mismo (alteración con lentes, etc.), disposición y juego en el espacio, etc.

Taller a cargo de Valentina Alvarado
(Residente de Hangar)
Taller infantil (5-11 años)
Del 1 al 22 de marzo
Miércoles de 18.00 a 20.00 h
Taller gratuito
Inscríbete aquí