CYBERMEDIEVAL
————
YESSi PERSE
31.10.2023 al 10.01.2024

Inauguració 31.10.23 a les 19 h 

Sorbet Comunió tecnofeudal x YESSi PERSE : un ritual de màgia del caos que utiliza videoconfèrencia per Ainhoa Hernández Escudero @noixih

L'exposició CYBERMEDIEVAL proposa un recorregut per la investigació conceptual i formal de les artistes al voltant de la noció d'Economística* i Tecnofeudalisme o neofeudalisme, un teòric renaixement contemporani de les polítiques de govern, economia i vida pública, que recorden les que estaven presents en moltes societats feudals però travessades pel capitalisme de plataforma, el control del BigData i el treball cognitiu immaterial. Aquests aspectes inclouen, però no es limiten a: drets i proteccions legals desiguals per a la gent comuna (usuaris) i empresaries (CEOS), domini de les societats per part de petits i poderosos grups d'elit tecnòcrata, i relacions de senyoriu i servitud entre corporacions i treballadors/usuaris. L'exposició articula la tesi al voltant de cinc obres que vertebren un viatge per un escenari especulatiu cibermedieval en què les corporacions han substituït el model estat-nació territorial i dirigeixen el món a través del control del Big Data. Cinc obres que exploren diferents aspectes d'aquest escenari a mitjançant un nexe comú, els cinc grans protagonistes d'aquesta 'especulativa' societat cyberfeudal, les 5 principals empreses tecnològiques: Meta, Microsoft, Apple, Google, Amazon (MMAGA).

Informació complementària

Visita comentada a l'exposició a càrrec de les artistes 
14.12.23 a les 19.00 h

Pròximament més informació