Com inscriure't als tallers
————

T'expliquem com fer les inscripcions:    

En línia: A través del nostre web www.cccanfelipa.cat
Presencialment:  Només en cas de no disposar de mitjans telemàtics, inscripcions per menors d'edat i els col·lectius amb preus reduïts (que requereix presentar documentació) han de fer la inscripció de manera presencial, venint a la secretaria del centre cívic Can Felipa, segona planta. 

Horari d'atenció presencial: 
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. 

Per qualsevol dubte o problema que pugueu tenir en la inscripció podeu enviar un correu a administracio@cccanfelipa.cat. 

 

     Documentació necessària:

Adults: Totes les dades personals: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça, població, codi postal, telèfon, e-mail.
Altres casos: 

   Documents menors d'edat clica aquí

      Documents persones en atur clica aquí

      Documents oci inclusiu clica aquí


Forma de Pagament: 

Targeta de crèdit: Online i Presencial
Transferència bancària: En aquest cas la inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es porti el resguard del pagament bancari, en un termini màxim de dos dies. En cas que la persona inscrita no hagi formalitzat la inscripció dins el termini, la plaça quedarà vacant.

 

Normativa:

La matriculació dels tallers intensius es podrà fer fins una setmana abans del seu inici.

El centre cívic es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de participants.

Per reclamar la devolució dels tallers anul·lats es disposa de 15 dies, passat aquest plaç no es farà cap devolució.

Un cop inciats els tallers no es retornaran els diners.

Es poden beneficiar de reduccions de les tarifes, les persones que puguin acreditar una discapacitat o bé les persones en situació d'atur.

Els menors de 18 anys han de formalitzar una fitxa d'inscripció específica per a ells signada pel pare, mare o tutor/a. 

Els menors de 18 anys no poden fer tallers destinats a persones adultes a menys que estiguin acompanyats durant el taller per la mare/pare o tutor legal.

Els tallers que tenen un cost addicional per material es pagarà a la primera sessió de classe.

Podeu consultar el programa dels cursos a www.cccanfelipa.cat

Cada persona podrà fer un màxim de tres inscripcions inclosa la seva.
  
 Horaris

       Horaris per a matrícules presencials a la secretaria del centre cívic Can Felipa (segona planta)

De dilluns a divendres: matins de 10.00 a 14.00 h i tardes de 17.00 a 20.00 h. Informació complementària


En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l'activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l'accés a l'equipament)  aquesta activitat s'adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d'hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l'import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l'activitat.