GUITARRA PER A INFANTS (a partir de 8 anys)
————
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h
Per a més informació i inscripció clica aquí