Al Llindar > Higo Mental
Al Llindar > Higo Mental
————
En el marc de la iniciativa Al Llindar de Can Felipa conjuntament amb  l'Associació de veïns de Poblenou, el col·lectiu Higo Mental proposa crear un arxiu audiovisual de l'Associació de veïns de Poblenou que reuneixi materials audiovisuals que facin referència al barri. La finalitat és, d'una banda, iniciar un procés de treball d'arxiu que un cop finalitzi el projecte pugui seguir creixent i essent d'utilitat per l'associació i, d'altra banda, activar els materials rebuts a través d'una sessió d'Higo Mental

Higo Mental (format per Marta Sesé i Ricardo Pérez-Hita) treballa recollint materials audiovisuals latents per activar-los de manera crítica mitjançant un espai de diàleg en què aquests es creuin conduint a explorar noves narratives.  El col·lectiu fonamenta la realització d'aquests 'diàlegs' audiovisuals sobre l'interès per desjerarquitzar la imatge visual i sobre una ferma aposta per la visualització col·lectiva i presencial incentivant el debat. 

Aquesta primera edició de Al Llindar parteix el setembre de 2020, coincidint amb les festes del Poble Nou amb una crida oberta de rebuda de materials audiovisuals relacionats amb el Poble Nou. El projecte perfila la relació arxiu-memòria amb la creació d'un arxiu audiovisual tan heterogeni com les memòries plurals d'un barri. Podeu consultar tant la compilació audiovisual del projecte com l'activació de l'arxiu final a la web d' Higo Mental. Un cop finalitzat el projecte l'Arxiu històric de Poblenou s'encarregarà de custodiar el material

L'arxiu s'ha confeccionat a través de material de vídeo rebut des del setembre de 2020 fins al gener de 2021 per part dels veïns del barri. Està conformat per una compilació de vídeos de tipologies i temàtiques molt diverses, de material inèdit, professional o procedent d'internet. Un dels objectius respon a la idea de 'reciclatge d'imatges': és d'aquí d'on sorgeix el títol del projecte, Espigolar, entès aquí com l'acte de collir o arreplegar vídeos. 

Text: Higo Mental 
Disseny: Montse Arderiu i Miranda Pérez-Hita

Al LLINDAR és un nou projecte de col·laboració realitzat conjuntament amb l'Associació de veïns de Poblenou i amb la col·laboració de l'Arxiu històric de Poblenou. L'objectiu principal del programa és interrelacionar el barri i el centre cívic a través d'un projecte artístic. Des de Can Felipa, anualment s'encarregarà, a un agent cultural, la realització d'un projecte que versi sobre els interessos i les problemàtiques que més afecten la vida del Poblenou.

NOTÍCIES RELACIONADES
Revista de l'Associació de veïns i veïnes del Poblenou
febrer de 2021
Podeu llegir l'article 'Espigolar: un petit arxiu per pensar el Poblenou' que Marta Sesé i Ricardo Pérez-Hita han escrit a la revista de l'Associació de Veins i Veïnes del barri del Poble Nou sobre el projecte en el marc de Al llindar que han fet Higo Mental de manera conjunta amb els veïns del barri. 
Higo Mental > Sessió #18: Espigolar el Poblenou
Higo Mental > Sessió #18: Espigolar el Poblenou
19 de gener de 2021
En la Sessió #18: Espigolar el Poblenou s'activa l'arxiu amb la mostra dels resultats i amb assistència de molts dels donants. En la sessió es van creuar els materials rebuts amb d'altres trobats a internet.  Els donants van explicar en primera persona les seves aportacions. 
Reunió amb l'Arxiu històric de Poblenou
23 d'octubre de 2020
Reunió d'Higo Mental amb l'Orestes Sánchez de l'Arxiu històric de Poblenou. L'Orestes els hi explica el funcionament de l'arxiu, parlen de quines estratègies poden seguir per catalogar el material que reben i també els hi facilita l'accés a algun vídeo del catàleg de l'arxiu. Un cop finalitzi el projecte l'arxiu custodiarà el material recollit.
Presentació de la primera edició de Al Llindar
Presentació de la primera edició de Al Llindar
17 de setembre de 2020
Coincidint amb les festes del Poble Nou, es presenta el projecte Espigolar el Poblenou. Es fa una crida oberta per rebre materials, el format d'aquests poden ser: enregistrat amb el mòbil, amb una càmera, breus, llargs... Es continua amb la presentació d'un pase de la pel•lícula "Poblenou. De la fàbrica al gratacel" de Roger Granel (Produccions. La llacuna, 2006) i dos vídeos: la publicitat de la ciutat de Barcelona 'posa't guapa' i la saeta de Las Kautivas de Las Kellys.