'PROCESSOS EN ACCIÓ' - Primera Edició
'PROCESSOS EN ACCIÓ' - Primera Edició
————
Col·laboració amb el Festival Stripart

'PROCESSOS EN ACCIÓ'


Els programes d'Arts Visuals i d'Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa, junt amb el festival Stripart del Centre Cívic Guinardó presenten les bases de la primera edició de 'PROCESSOS EN ACCIÓ', destinada a donar suport als artistes emergents que hagin presentat la seva proposta al Festival Stripart. La proposta es desenvolupa en dues vies diferents.


QUI SOM? 

  • El Centre Cívic Can Felipa treballa en diversos programes comunitaris per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d'Arts Visuals i Arts Escèniques, el Poblenou i el barri. Es planteja com un laboratori, un espai d'experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l'activitat del centre. 

  • El Centre Cívic Guinardó és un equipament cultural de proximitat del Districte Horta-Guinardó. Promociona la cultura i dona suport a iniciatives sorgides des del territori. 

QUÈ OFERIM? 


Itinerari Arts Visuals 

Un artista visual serà seleccionat per tal de fer una exposició a l'Espai de Petit format al Centre Cívic can Felipa El projecte exposició ha de partir de l'obra presentada al Centre Cívic Guinardó. 

- Dotació Econòmica: 200 euros (IVA inclòs)

 

Itinerari Arts Escèniques 

- Un artista o companyia d'arts escèniques serà seleccionat per tal de desenvolupar un projecte escènic en residència al Centre Cívic Can Felipa i presentar-lo a públic.

- El projecte escènic a realitzar haurà de ser un projecte inèdit. 

Com la resta de companyies residents a Can Felipa, l'artista o companyia seleccionat rebrà: espai de residència, 4 hores d'acompanyament tècnic el dia abans de l'estrena, sessions d'assessorament i 500 € (IVA inclòs) en concepte de suport a la creació.) 


Projecte de mediació amb l'Institut Quatre Cantons 

- Els artistes seleccionats a cada un dels itineraris d'arts visuals i arts escèniques realitzaran un projecte de mediació comú de temàtica lliure en col·laboració amb l'Institut Quatre Cantons. 

Aquest projecte serà realitzat de manera conjunta entre els dos artistes així com el Centre Cívic Can Felipa i l'Institut. 

- Dotació Econòmica 400 euros (IVA inclòs) (per cada artista) 


CALENDARI 


- Sel·lecció dels projectes participants al Festival Stripart 2023: juliol 

Proposta Escèniques: durant el curs 2023-2024 

Proposta expositiva: d'octubre a novembre del 2023 

Proposta mediació: a determinar per l'Institut Quatre Cantons. Les propostes es valoraran per una comissió de selecció formada per un representant del Programa d'Arts Visuals i un d'Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa.